Februari blog SamenBeter Wijken: Focus & IJkpunten

Michael Milo Demonstreert Prototype Duurzame Businesscase Gezonde Wijken

In Februari is aan alle proeftuinen gecommuniceerd dat er Drie Belangrijke IJkmomenten vastgesteld zijn waar we met zijn allen naar toe gaan werken: de Executive Round Table, de Pannenbier Party en het Publieksevent.

Op 27 maart is er een opmaat in de vorm van de SamenBeter Executive Round Table. Van alle proeftuinen zijn Executives aanwezig. Wethouders en gemeenteambtenaren, Zorgverzekeraars, VWS directie, TopSectoren, een Investeerder, vertegenwoordigers van Jeugdzorg, deRvB van GGZ-partners. Zij worden door Annemieke Roobeek meegenomen in de noodzaak om hun netwerken en projecten te verbinden zodat we gezamenlijk in een volgende fase komen.

Als SamenBeter denken we dat we daartoe moeten laten zien dat we een aantal 'Producten' ontwikkelen die Verbindingen Maken tussen de verschillende onderdelen van het Minimal Viable Prototype (MVP). Want er zijn heel veel mooie projecten, bottom-up ontwikkeld in (of buiten) proeftuinen. In labs of desnoods top-down vormgegeven. Volgens SamenBeter zit de kunst erin om die losse onderdelen samen te laten werken. Daar ontwikkelt SamenBeter producten en processen voor. Sommige zijn als prototype of ontwerp klaar, voor andere willen we in proeftuinen gastheer zijn. De focus ligt op:

Bovenal denken we als SamenBeter dat we een Programma hebben om deze producten versneld volwassen te  laten worden en de losse onderdelen van het MVP te verbinden. Dit zullen we tijdens de Executive Round Table presenteren, zodat partijen zich kunnen verbinden.

Op 5 juni (PannenBier Party) organiseren we een podium gericht op de Systeem- en Overheidswereld. Dit event wordt een inhoudelijk maar ook visueel spektakel waar we de (eerste gereden meters van de) prototypes daadwerkelijk laten zien. Opdat niemand die aanwezig was het vergete en zij die verstek lieten gaan daar met spijt aan terug zullen denken... In november gevolgd door een event gericht op het Publiek. 

In de huidige proeftuinen is volop activiteit. De uitdaging daar is om alle prototypes en de lessons learned binnen het proeftuinennetwerk te blijven delen. Zodat we met elkaar meer ervaring opdoen in het gebruik en niemand het wiel opnieuw hoeft uit te vinden. Denk aan de update van de eCommunity en lancering van de Vraagbaak in Proeftuin Westerpark. Of het vertrouwen dat er is in de Maatschappelijke Business Case Gezonde Wijken in Proeftuin Rotterdam en Proeftuin Amersfoort.