En nu: in gebruik nemen!

SamenBeter

Op 5 juni presenteerden we tijdens PannenBier drie alternatieven voor de huidige zorgpraktijk. We hopen dat door deze maatregelen met elkaar in gebruik te nemen een nieuw zorg-ecosysteem ontstaat. Deze alternatieven zijn ontstaan vanuit een analyse van drempels in de proeftuinen die het vormgeven van antwoorden op de toekomstige zorgvraag hinderden. Wat daarbij centraal staat: er is al heel veel moois (vernieuwende projecten, technologie, samenwerkingen, innovaties). In de ogen van SamenBeter gaat het er nu juist om deze losse onderdelen te verbinden door de alternatieven (eerste stappen vormgegeven vanuit de toekomstige zorgvraag) in gebruik te nemen. Dat is de kern van de drie voorgestelde best practices.

Het eerste alternatief, de VraagBaak, heeft te maken de manier waarop ‘diagnoses’ tot stand komen. De tweede, de VitaliteitsMarkt, met de manier waarop zorgvrager en zorgaanbieder elkaar vinden. Het Het derde alternatief, de SaMaBuCa helpt oplossingen te ontwerpen voor de manier waarop of we dat allemaal kunnen betalen: een procesmodel voor een duurzame businesscase. Uiteindelijk gaan de alternatieven over het organiseren van Samenwerking, Vertrouwen en Wederkerigheid. Zodat lokale partijen al het moois dat er al is zo kunnen verbinden dat ecosystemen van gezondheid ontstaan. En we met elkaar als Nederland kunnen leren wat op welke manier werkt. Het "hoe" van de transformatie dus!

SamenBeter PannenBier Avondvullende Film
Kijken: Drie samenbeter alternatieven

Klik op het plaatje of hier voor de "avondvullende film"  waar Samen en Beter met hulp van Onzichtbare Anton en diverse Experts de drie SamenBeter Alternatieven op conceptuele wijze introduceren.

De proeftuinen presenteerden na dit over de top Werkteater de uitdagingen en vorderingen in de praktijk. SamenBeter Westerpark en Achtse Barrier hebben bijvoorbeeld opa hun digitale buurtpleinen al een eerste versie van de VraagBaak en VitaliteitsMarkt vormgegeven. In Rotterdam wordt komende maand met stedelijke partners een action learning team gevormd waarbij SaMaBuCa als procesmodel leidend wordt. Nieuwland liet onder andere zien hoe je als burgers in het hart van de buurt een "huis van de wijk" vorm kan geven. Roermond presenteerde de resultaten van de inzet van ervaringsdeskundigheid als onderdeel van een multi-deskundige samenwerking. SamenBeter ICT presenteerde de Single Sign On, Sociale Netwerk Standaard en Privacy by Design. Meten is Weten liet de eerste resultaten zien. FitKnip liet zien hoe het experiment met een digitaal zorgtegoed eruit gaat zien (zie download).  Annemieke Roobeek presenteerde Veranderen in Netwerken. 

SamenBeter Proeftuin Achtse Barrier

De komende maanden staat voor SamenBeter bovenaan de agenda om de alternatieven in gebruik te nemen: een community van burgers en professionals die in de VraagBaak actief is. Een VitaliteitsMarkt met lokale en landelijke producten die gebruikt worden. Action Learning Teams die met elkaar het procesmodel voor een duurzame businesscase tot praktijk maken.

Vanuit SamenBeter ICT is een filmpje gemaakt dat laat zien hoe de mix van ICT tools, VraagBaak, VitaliteitsMarkt en projecten in de wijk er in de praktijk uit gaat zien.

SamenBeter in de praktijk
Kijken: In de praktijk...

Als laatste werd het boekje "Vitale Verbindingen" gepresenteerd. Een boekje onder redactie van SamenBeter's Wendela Troll. Met interviews met verschillende partijen die nu bezig zijn rond proeftuinen. En verhalen uit de toekomst, waarop mensen in 2030 terugkijken naar welke veranderingen er hebben plaatsgevonden en hoe de initiatieven van SamenBeter daar een rol in hebben gespeeld. Het boekje biedt net als het filmpje een heel concreet antwoord op de vraag die we bij SamenBeter vaak horen: mooi conceptueel allemaal, maar wat betekent dat nu voor de mensen, hoe ziet het er nu echt uit? Het boekje is hieronder als pdf te downloaden. Maar er zijn nog enkele hard copies beschikbaar .....

Vitale Verbindingen

Het was goed en mooi om te vieren dat we het hoogste punt hebben bereikt.

De losse onderdelen bestaan allemaal, nu met elkaar aan de slag, verbinden en gebruiken!

Bijlage Size
fitknip folder 190319.pdf131.44 KB 131.44 KB
SamenBeter_VitaleVerbindingen.pdf2.25 MB 2.25 MB