Ecosysteem Vitaliteit

ecosysteem

Hoe Gezond een proeftuin is, heeft wat ons betreft niet alleen te maken met Somatische en Mentale aspecten: ook Sociaal Welzijn speelt een rol, evenals Partcipatiegraad, de mate van Sport beoefenining en wat er aan Levensbeschouwelijke activiteiten plaats vind. We spreken liever van de Vitaliteit van een proeftuin. Dat betekent dat niet alleen te maken hebben met de huisarts, het ziekenhuis en de verzekering stakeholders zijn, maar ook met stakeholders uit economische, sociale en culturele hoek. 

We hebben geprobeerd het hele Vitaliteits Ecosysteem in kaart te brengen (plaatje te klein? download het orgineel):

Jij en Ik, wie anders, zijn uitgangspunt, en staan dus centraal. De stakeholders zijn geclassifceerd naar Familie: Zorg, Economie, Sociaal en Cultuur. Elke stakeholder wordt binnen de eigen familie taartpunt geplaatst op een plaats die wordt bepaald door de ‘afstand’ tot de burger. Is het een boude bewering dat het voor elke stakeholder moeilijk is om van band naar band te springen? een band gaat misschien nog maar daarna lijkt het moeilijker te worden.

Een andere observatie: het is onzin om al onze energie te richten op VWS: de andere ministeries, koepels en kennisinstellingen moeten ook betrokken worden! Vandaar dat BETER met ELKAAR als allesomvattend opperwezen getekend is!

Amen!

Bijlage Size
Taxonomie Groter.pdf4.18 MB 4.18 MB