Daten bij SamenBeter

Daten bij SamenBeter

Vorige week maandagmiddag en - avond stelde Reframing Studio in Amsterdam haar deuren open voor een "SamenBeter Strategiesessie". Doel van de bijeenkomst was om (nu de proeftuinen open zijn en de subsidie voor het deeltraject ICT als Sociale Innovatie voor Vitale Wijken voor 2018 en 2019 is toegekend) nieuwe verbindingen te maken om innovaties in proeftuinen te laten landen. Uiteraard waren het SamenBeter kernteam en vertegenwoordigers van de proeftuinen aanwezig. Met daarnaast o.a. Jim van Os (De Nieuwe GGZ), Machteld Huber (IPH), Thomas Plochg (NPHF), Annemieke Roobeek (Nyenrode, MeetingMoreMinds), Jan Menting en Ingeborg Visser (VNG), Herman van Wietmarschen (Louis Bolk Instituut), Guido Walraven, Carin de Boer (InHolland) & Rick Kwekkeboom (HvA), Pieter Jeekel (Zelfzorg Ondersteund!), Frans Kusse (AIM) en Jurre Ongering (Waag).

SamenBeter als platform dus, of: SamenBeter als First Dates Café.

"First" geldt daarbij uiteraard niet letterlijk daar de aanwezigen elkaar al langer samen optrekken. Maar bij SamenBeter draait het om "dates" van netwerken, om tot een ecosysteem van netwerken te komen. Polyamoreuze relaties dus.

Of, zoals Annemieke Roobeek het in haar mini-college "Innoveren in Ecosystemen" noemde: Het ontsluiten van de collectieve intelligentie.

De avond bestond uit verschillende pitches. Waarbij pitchers aangaven hoe hun innovatie Nederland kan helpen in de richting van de gezonde samenleving. Maar ook: waarom de innovaties (nog) niet de kracht hebben die ze potentieel hebben. En dus: wie of wat er nodig is om dit samen verder vorm te geven. 

Gijs Ockeloen beet het spits af met zijn oproep om samen een eerste prototype van een Vitaliteitsmarkt te ontwikkelen. 

Thomas Plochg volgde met een pitch om via een Vitaliteitscontract "weerbaarheid aan mensen te verkopen" en zocht (en vond) daarvoor een proeftuin en anderen als partner.  

Jim van Os pitchte meerdere innovaties: de online communities van Publieke GGZ (die hierna bij de proeftuinen een plek in het online ecosysteem gaan krijgen) en de Hoofdzaken app (de GGZ variant voor Runkeeper):

Machteld Huber pitcht het model van Positieve Gezondheid en roept op om samen van Nederland de grootste blue zone te maken

Daarna volgden 3 voorstellen voor onderzoek. Op alle niveau's bestaat behoefte aan (actie) onderzoek om te zien welke experimenten, nieuwe zorgconcepten, manieren om te organiseren en meer voor wie werkt.

Herman van Wietmarschen presenteerde een opzet voor onderzoek naar integrale gezondheid in wijken, geïnspireerd op het model van positieve gezondheid.

Guido Walraven (InHolland) & Rick Kwekkeboom (HvA) presenteerden hun voorstel voor onderzoek in Amsterdam en (SamenBeter proeftuin) Rotterdam naar kwetsbare burgers:

 

Jim van Os pitchte een samen met kunstenaars uitgevoerde pilot rond narratieve diagnostiek en de door hem en Philippe Delespaul ontwikkelde populatie gebaseerde onderzoeksmethode (Value Based Health Care)

 
Een overvolle avond, waarbij veel verbindingen zijn gemaakt en gelukkig zoals het een first dates café betaamt vervolgafspraken. Deze worden de komende maanden al werkende vormgegeven. Ik vermoed dat de ideeën uit de pitches het komende jaar in de proeftuinen als prototypes zichtbaar gaan worden. 
 
Hou de SamenBeter Agenda in de gaten voor events (stadscolleges, proeftuin bijeenkomsten....) waarbij je kunt komen kijken en/of denk online mee!