Netwerk

Gebruikers

profielfoto
Tom van Geest
Studio Geest
profielfoto

Tom van Geest

Rol in SamenBeter
Strategic Initiativestelefoon: 0639344510
Proeftuinen (webbers)
Professionele zorgaanbieder
profielfoto
Kester91
Arkin
profielfoto

Kester91

Vanuit mijn werk bij de GGZ heb ik altijd veel te maken met de eerste en nulde lijn. Mijn medewerkers zijn Praktijkondersteuners ggz en werken in de huisartsenpraktijk. Zij hebben de laatste jaren een steeds vollere en zwaardere caseload. Een van de redenen hiervoor zijn de wachtlijsten die bij de GGZ zijn ontstaan. Ook is het overzicht van de zorg en welzijn instellingen in de buurt onoverzichtelijk en ontbreekt het hen aan tijd om dit te ontsluiten voor de clienten die ze zien.
De proeftuin biedt de schakel naar een efficientere zorg en welzijnsaanbod, clientgestuurde zorg (en niet afwachten op een wachtlijst), veerkracht en meer menselijkheid in de buurt.

Rol in SamenBeter
In de Proeftuin Samen Beter ben ik een webber, adviseur, ontwikkelaar, aanjager, trekker, overtuiger

Organisatie
http://samenbeterwesterpark.nl

email: lidwien.schweitzer@arkin.nl
telefoon: 06 22785945
Proeftuinen (webbers)
Professionele zorgaanbieder
profielfoto
Erik De Laet
profielfoto

Erik De Laet

Rol in SamenBeter
Mede initiatiefnemer en verder uitbouwen experiment www.puttesamenbeter.nltelefoon: 0653665322
Proeftuinen (webbers)
Bewoner
TULPENBOLLEN
Samen Beter Eindhoven/ Wij Eindhoven

TULPENBOLLEN

Rol in SamenBeter
Webber Achtse Barrieremail: wendyboeijen@gmail.com
telefoon: 0633633186
Proeftuinen (webbers)
Bewoner
profielfoto
Rianne Vermeulen
Vrijwilligersorganisatie
profielfoto

Rianne Vermeulen

Rol in SamenBeter
Innovator en aanjager

Ik wil als buurtbewoner bijdragen aan opbouwen van een vitale wijk


Organisatie
http://www.burennetwerkzuilen.nl

email: riannevermeulen84@gmail.com
telefoon: 0651814284
Proeftuinen (webbers)
Bewoner
profielfoto
Tom van Geest
Studio Geest
profielfoto

Tom van Geest

Rol in SamenBeter
Strategic Initiativestelefoon: 0639344510
Proeftuinen (webbers)
Bewoner
Pjotr van Nie
Arkin

Pjotr van Nie

sociaal culturele antropologie gestudeerd. Na een zware terugval het ED werk in gerold en werk nu bijna 3 jaar bij Arkin. Cultureel geïnteresseerd en ik probeer bruggenbouwer te zijn tussen mensen op allerlei vlakken.

Rol in SamenBeter
ED binnen de Proeftuin en Herstelgroep binnen Wegwijssalon

Verbinder en netwerker binnen ED in Amsterdam West namens Arkin


Organisatie
https://pit-co.nl/

email: pvnie@hotmail.com
telefoon: 0641170841
Proeftuinen (webbers)
Ervaringsdekundige
profielfoto
Erik De Laet
profielfoto

Erik De Laet

Rol in SamenBeter
Mede initiatiefnemer en verder uitbouwen experiment www.puttesamenbeter.nltelefoon: 0653665322
Proeftuinen (webbers)
Ervaringsdekundige
profielfoto
Tom van Geest
Studio Geest
profielfoto

Tom van Geest

Rol in SamenBeter
Strategic Initiativestelefoon: 0639344510
Proeftuinen (webbers)
Ervaringsdekundige
TULPENBOLLEN
Samen Beter Eindhoven/ Wij Eindhoven

TULPENBOLLEN

Rol in SamenBeter
Webber Achtse Barrieremail: wendyboeijen@gmail.com
telefoon: 0633633186
Proeftuinen (webbers)
Ervaringsdekundige
profielfoto
Tom van Geest
Studio Geest
profielfoto

Tom van Geest

Rol in SamenBeter
Strategic Initiativestelefoon: 0639344510
Proeftuinen (webbers)
Overheid
profielfoto
Tom van Geest
Studio Geest
profielfoto

Tom van Geest

Rol in SamenBeter
Strategic Initiativestelefoon: 0639344510
Proeftuinen (webbers)
Verzekering
profielfoto
rickyr
profielfoto

rickyr

Rol in SamenBeter
testerProeftuinen (webbers)
Verzekering
Michael Milo
SamenBeter

Michael Milo

Rol in SamenBeter
Verbinder

Organisatie
http://www.michaelmilo.nl

Proeftuinen (webbers)
anders
Anja.boersma@oersprong.nl
Oersprong

Anja.boersma@oersprong.nl

Rol in SamenBeter
Webber Proeftuin Nieuwlandemail: anja.boersma@0ersprong.nl
telefoon: 0657289844
Proeftuinen (webbers)
anders
profielfoto
Tom van Geest
Studio Geest
profielfoto

Tom van Geest

Rol in SamenBeter
Strategic Initiativestelefoon: 0639344510
Proeftuinen (webbers)
anders
Alexander Hogendoorn
Zorgvrijstaat

Alexander Hogendoorn

Ik heb Maatschappelijk Werk, Pedagogiek en Bestuurskunde gestudeerd en ben altijd geboeid geweest door invloed die sociale en overige omgevingsaspecten (zoals bijvoorbeeld beleid en stedelijke omgeving) op het gedrag van mensen en groepen heeft. In mijn werk staat eigenlijk steeds het verbinden van de perspectieven van 'de straat' met de wereld van 'het beleid' en het organiseren van netwerksamenwerking centraal. Ik heb gewerkt als reclasseringswerker, projectsecretaris sociaal verslavingsbeleid en als projectmanager beschermde woonvormen en werkcentra voor verslaafde prostituees en dak- en thuislozen. Ik heb in een rol als netwerkregisseur de complexe ouderenzorg leren kennen en daarbij mogen werken aan vernieuwende vormen van netwerksamenwerking. Ik werk in verschillende rollen aan vernieuwing binnen de zorg. 

Rol in SamenBeter
Zorgvrijstater

In 2013 ontmoette ik Dennis Lohuis (buurtgenoot en social designer) in de Leeszaal Rotterdam West. Wij stelden ons de vraag: 'wat betekent het nu in de praktijk dat mensen meer met en voor elkaar moeten gaan zorgen?' Die vraag vormde de basis voor de Zorgvrijstaat. “Ik had toen niet kunnen vermoeden welke vragen er op ons pad zouden komen en welke kwaliteiten we in de wijk zouden tegenkomen. Zorgvrijstaat werkt aan een zorgzame wijk en richt zich op het versterken van 'het organiserend vermogen van de wijk'. We vormen als het ware een laboratorium voor sociale innovatie en zijn actief in Rotterdam West (Oude Westen, Middelland en Nieuwe Westen). We werken continu aan het verbinden van mensen en netwerken. Als 'Zorgvrijstater' richt ik mij vooral op het ontwikkelen van een wijk-community voor geestelijk welbevinden, persoonlijke ontwikkeling (maatschappelijk herstel) en wijkpsychiatrie. Ik ben kwartiermaker eCommunity. 
 


Organisatie
http://www.zorgvrijstaat.nl

Proeftuinen (webbers)
anders
Bram Gootjes
Fontys Hogeschool

Bram Gootjes

Vanuit het lectoraat sociale veerkracht van Fontys Hogeschool Sociale Studies doe ik onderzoek naar sociale innovatie. Daarnaast doe ik een promotie onderzoek naar sociale rechtvaardigheid.

Rol in SamenBeter
Betrokken bij proeftuin Achtse Barrier als samenwerkingspartner vanuit Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Volgen van de ontwikkelingen voor ons onderwijs en proberen waar mogelijk studenten te koppelen. Zowel studenten sociaal werk als ervaringsdeskundigen in opleiding. Daarnaast zijn wij vanuit de minor community development graag betrokken.


Organisatie
https://fontys.nl/Over-Fontys/Fontys-Hogeschool-Sociale-Studies/Lectoraat-Socia…

email: b.gootjes@fontys.nl
Proeftuinen (webbers)
anders
profielfoto
telc123
profielfoto

telc123

Rol in SamenBeter
ProeftuinleiderProeftuinen (webbers)
anders
Projectleider proeftuin De Nieuwe GGZ Roermond
Martijn Koopmans
Projectleider proeftuin De Nieuwe GGZ Roermond

Martijn Koopmans

Rol in SamenBeter
ProeftuinleiderProeftuinen (webbers)
Pita van Arkel

Pita van Arkel

Rol in SamenBeter
Bestuuremail: arkel@xtravalue.nl
telefoon: 0651365037
Proeftuinen (webbers)
Erniel
SamenBeter Westerpark

Erniel

Rol in SamenBeter
Webber SamenBeter Westerpark

Organisatie
http://www.samenbeterwesterpark.nl

email: erniel.deboer@people-house.nl
Proeftuinen (webbers)
profielfoto
Tom van Geest
Studio Geest
profielfoto

Tom van Geest

Rol in SamenBeter
Strategic Initiativestelefoon: 0639344510
ICT
Professionele zorgaanbieder
profielfoto
Tom van Geest
Studio Geest
profielfoto

Tom van Geest

Rol in SamenBeter
Strategic Initiativestelefoon: 0639344510
ICT
Bewoner
Roy Straatmans
Slicks

Roy Straatmans

Rol in SamenBeter
inloophuis de Horizon

Organisatie
http://www.slicks.info

email: rstraatmans@gmail.com
telefoon: 0639539268
ICT
Ervaringsdekundige
profielfoto
Tom van Geest
Studio Geest
profielfoto

Tom van Geest

Rol in SamenBeter
Strategic Initiativestelefoon: 0639344510
ICT
Ervaringsdekundige
profielfoto
Tom van Geest
Studio Geest
profielfoto

Tom van Geest

Rol in SamenBeter
Strategic Initiativestelefoon: 0639344510
ICT
Overheid
Roy Straatmans
Slicks

Roy Straatmans

Rol in SamenBeter
inloophuis de Horizon

Organisatie
http://www.slicks.info

email: rstraatmans@gmail.com
telefoon: 0639539268
ICT
Overheid
profielfoto
Tom van Geest
Studio Geest
profielfoto

Tom van Geest

Rol in SamenBeter
Strategic Initiativestelefoon: 0639344510
ICT
Verzekering
Aldo López

Aldo López

Rol in SamenBeter
geenemail: aldo.lopezvo@gmail.com
telefoon: 0643283209
ICT
anders
emilie

emilie

Rol in SamenBeter
OntwerperICT
anders
Sergej van Middendorp
Miles Ahead, Nuts

Sergej van Middendorp

Rol in SamenBeter
Ik faciliteer het tot stand komen van de ICT in SamenBeter

Ik faciliteer het tot stand komen van de ICT in SamenBeter en verbind deze via de visie op GIDS met andere programma's zoals Medmij, Koppeltaal, en het informatieberaad. Dit doe ik samen met een kernteam van onafhankelijke architecten, privacy experts, ontwerpers, ontwikkelaars, projectleiders, en supporters, die op hun beurt een community van ICT leveranciers ondersteunen die hun producten via SamenBeter willen koppelen.
ICT
anders
Ivo Brandjes
Miles Ahead

Ivo Brandjes

Rol in SamenBeter
ICT GIDS Open Standaarden

Organisatie
https://www.milesahead.eu/

ICT
anders
profielfoto
Tom van Geest
Studio Geest
profielfoto

Tom van Geest

Rol in SamenBeter
Strategic Initiativestelefoon: 0639344510
ICT
anders
Michiel Boerkamp
MB Consultancy en Digital Health

Michiel Boerkamp

Rol in SamenBeter
Sparringpartneremail: michiel.boerkamp@outlook.com
telefoon: 06-10912305
ICT
anders
mariusvandalen
Eerste Verdieping Wikiwijk

mariusvandalen

Rol in SamenBeter
Proeftuinondersteuner en ontwikkelaar

Eerste Verdieping ondersteunt de Samen Beter proeftuinen in een aantal wijken in Nederland met Wikiwijk, een sociaal community-platform waarmee bewoners en professionals onderling kunnen communiceren en invulling kunnen geven aan online vormen van zorg en samenwerking.

Eerste Verdieping ontwikkelt samen met Samen Beter en leveranciers mee aan een infrastructuur zonder drempels waarbinnen bewoners en professionals in alle privacy kunnen samenwerken en gebruik kunnen maken van online zelfhulp en andere producten.


Organisatie
https://www.wikiwijk.nl

ICT
anders
Pita van Arkel

Pita van Arkel

Rol in SamenBeter
Bestuuremail: arkel@xtravalue.nl
telefoon: 0651365037
ICT
Winfried
winfried
onafhankelijk
Winfried

winfried

Natuurkunde & humanistiek, juridisch & hulp verlenen, programmeren & organisatie, verbinden & provoceren

Rol in SamenBeter
Privacy expert

Het is mijn taak om te zorgen dat in SamenBeter op zo een manier met informatie omgegaan wordt dat je er beter van wordt, niet ziek.


Organisatie
https://www.tilanus.com/

ICT
Anne-Marie Benschop

Anne-Marie Benschop

Rol in SamenBeter
meten is wetenICT
Machteld Ploeg

Machteld Ploeg

Rol in SamenBeter
kernteam en bestuurKernteam
Professionele zorgaanbieder
profielfoto
Tom van Geest
Studio Geest
profielfoto

Tom van Geest

Rol in SamenBeter
Strategic Initiativestelefoon: 0639344510
Kernteam
Professionele zorgaanbieder
profielfoto
Tom van Geest
Studio Geest
profielfoto

Tom van Geest

Rol in SamenBeter
Strategic Initiativestelefoon: 0639344510
Kernteam
Bewoner
profielfoto
Tom van Geest
Studio Geest
profielfoto

Tom van Geest

Rol in SamenBeter
Strategic Initiativestelefoon: 0639344510
Kernteam
Ervaringsdekundige
profielfoto
Tom van Geest
Studio Geest
profielfoto

Tom van Geest

Rol in SamenBeter
Strategic Initiativestelefoon: 0639344510
Kernteam
Overheid
profielfoto
Tom van Geest
Studio Geest
profielfoto

Tom van Geest

Rol in SamenBeter
Strategic Initiativestelefoon: 0639344510
Kernteam
Verzekering
Ivo Brandjes
Miles Ahead

Ivo Brandjes

Rol in SamenBeter
ICT GIDS Open Standaarden

Organisatie
https://www.milesahead.eu/

Kernteam
anders
profielfoto
Tom van Geest
Studio Geest
profielfoto

Tom van Geest

Rol in SamenBeter
Strategic Initiativestelefoon: 0639344510
Kernteam
anders
Liesbeth van Wijk
Wijkwerkt

Liesbeth van Wijk

Rol in SamenBeter
Secretaris van het bestuur en lid van het kernteamemail: wijkwerkt@gmail.com
telefoon: 06-48588011
Kernteam
anders
Sergej van Middendorp
Miles Ahead, Nuts

Sergej van Middendorp

Rol in SamenBeter
Ik faciliteer het tot stand komen van de ICT in SamenBeter

Ik faciliteer het tot stand komen van de ICT in SamenBeter en verbind deze via de visie op GIDS met andere programma's zoals Medmij, Koppeltaal, en het informatieberaad. Dit doe ik samen met een kernteam van onafhankelijke architecten, privacy experts, ontwerpers, ontwikkelaars, projectleiders, en supporters, die op hun beurt een community van ICT leveranciers ondersteunen die hun producten via SamenBeter willen koppelen.
Kernteam
anders
Michael Milo
SamenBeter

Michael Milo

Rol in SamenBeter
Verbinder

Organisatie
http://www.michaelmilo.nl

Kernteam
anders
Pita van Arkel

Pita van Arkel

Rol in SamenBeter
Bestuuremail: arkel@xtravalue.nl
telefoon: 0651365037
Kernteam
Gijs Ockeloen

Gijs Ockeloen

Rol in SamenBeter
In de wijken een publieke infrastructuur creëeren voor vitaliteitKernteam
profielfoto
Tom van Geest
Studio Geest
profielfoto

Tom van Geest

Rol in SamenBeter
Strategic Initiativestelefoon: 0639344510
Strategisch netwerk
Professionele zorgaanbieder
profielfoto
Tom van Geest
Studio Geest
profielfoto

Tom van Geest

Rol in SamenBeter
Strategic Initiativestelefoon: 0639344510
Strategisch netwerk
Bewoner
profielfoto
Tom van Geest
Studio Geest
profielfoto

Tom van Geest

Rol in SamenBeter
Strategic Initiativestelefoon: 0639344510
Strategisch netwerk
Ervaringsdekundige
Roy Straatmans
Slicks

Roy Straatmans

Rol in SamenBeter
inloophuis de Horizon

Organisatie
http://www.slicks.info

email: rstraatmans@gmail.com
telefoon: 0639539268
Strategisch netwerk
Ervaringsdekundige
Roy Straatmans
Slicks

Roy Straatmans

Rol in SamenBeter
inloophuis de Horizon

Organisatie
http://www.slicks.info

email: rstraatmans@gmail.com
telefoon: 0639539268
Strategisch netwerk
Overheid
profielfoto
Tom van Geest
Studio Geest
profielfoto

Tom van Geest

Rol in SamenBeter
Strategic Initiativestelefoon: 0639344510
Strategisch netwerk
Overheid
profielfoto
Tom van Geest
Studio Geest
profielfoto

Tom van Geest

Rol in SamenBeter
Strategic Initiativestelefoon: 0639344510
Strategisch netwerk
Verzekering
pieoverd
Overduin & Co.

pieoverd

Als klinisch pedagoog gestart in de jeugdzorg, snel in de staf, management en directiefuncties vervuld. Sinds 2001 organisatieadviseur die organisaties ziet als menselijke organismes, die optimaal presteren bij goede, wederzijdse verbindingen. Daar ligt mijn focus. Daardoor veel betrokken bij netwerkorganisaties en complexe veranderopgaven.

Rol in SamenBeter
Adviseur, procesbegeleider, coach, ontwerper van bijeenkomsten, veranderkundige

Ben goed ingevoerd in de wereld van zorg, welzijn en gemeenten. Richt me op de professional in zijn (netwerk)context en op het prestatie- en verandervermogen. Kan (verander)processen begeleiden, ontwerpen maken voor bijeenkomsten, nieuwe concepten ontwikkelen en opereer graag op de snijvlak van theorie en praktijk.


Organisatie
http://overduinenco.nl

email: piet@overduinenco.nl
telefoon: 06-54272498
Strategisch netwerk
anders
Ivo Brandjes
Miles Ahead

Ivo Brandjes

Rol in SamenBeter
ICT GIDS Open Standaarden

Organisatie
https://www.milesahead.eu/

Strategisch netwerk
anders
profielfoto
Tom van Geest
Studio Geest
profielfoto

Tom van Geest

Rol in SamenBeter
Strategic Initiativestelefoon: 0639344510
Strategisch netwerk
anders
Philippe Delespaul

Philippe Delespaul

Philippe Delespaul is hoogleraar Zorginnovaties in de GGZ aan de Universiteit Maastricht en Mondriaan.

Samen met o.a. Jim van Os publiceerde hij begin 2016 het boek De Goede GGZ dat een radicale verandering in de geestelijke gezondheidszorg voorstelt. Minder symptoombestrijding en meer aandacht voor de herstel en weerbaarheid van de patiënten en hun netwerk.

Delespaul is werkzaam als klinisch psycholoog en supervisor en adviseert instellingen, belangengroepen en overheden in de Zuid-Limburgse regio en erbuiten over zorginnovatie. Hij is is bestuurslid van het CCAF en van F-ACT Nederland. Hij is mede initiatiefnemer van het User Research Center.

Delespaul is geïnteresseerd in wisseling in kwetsbaarheid en weerbaarheid in het verloop van hun dagelijkse leven van mensen. Hiervoor ontwikkelde hij de Psymate™ App, een op ESM gebaseerde methode, voor toepassing in de klinische praktijk. De PsyMate™ App is beschikbaar voor iedereen en kan door burgers worden gebruikt om weerbaarheid te ontwikkelen.

Philippe is de man van de inhoud: Voor wie de tijd heeft is het zeer de moeite om Wie geneest de Geesteszorg te bekijken waarin hij uitgebreid zijn verhaal doet!

Rol in SamenBeter
wetenschapperStrategisch netwerk
Jim van Os

Jim van Os

Jim van Os is hoogleraar in de psychiatrische epidemiologie en de publieke GGZ. Hij is voorzitter van de Divisie Hersenen van het Universitair Medisch Centrum Utrecht en lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

In 2009 stelde van Os voor om schizo-labels af te schaffen wegens gebrekkige wetenschappelijke onderbouwing en het risico van de  'attributie fout' - het fenomeen dat psychiaters en psychologen de patiënt niet meer als persoon kunnen zien vanwege pseudo-wetenschappelijke preconcepties die besloten liggen in het label. Hij stelde een ander, breed en syndromaal ziektebegrip voor dat uitnodigt tot verdere persoonlijke diagnose in plaats van ‘schizo’ stereotypering.

Eind 2015 startte Van Os, samen met Philippe Delespaul, Wilma Boevink, Michael Milo en Frank Schalken de breed gesteunde beweging 'De Nieuwe GGZ' . De hoeksteen daarvan is een multideskundige community met normaliserende zelfhulp, herstelgerichte weerbaarheidsbevordering, sociale holding en een consumer-driven sociale economie. De website 'PsychoseNet', met momenteel 75.000 bezoekers per maand, is een reeds langer bestaande eCommunity voor peer support en online hulp. De volgende stap zijn natuurlijk de Proeftuinen met wijkgerichte, bewoners geregisseerde zorg over een breed spectrum.

Rol in SamenBeter
wetenschapperStrategisch netwerk
Annemieke Roobeek; Netwerken, Ecosystemen en Collectieve Intelligentie
Annemieke Roobeek
Annemieke Roobeek; Netwerken, Ecosystemen en Collectieve Intelligentie

Annemieke Roobeek

Annemieke Roobeek is een Nederlandse wetenschapper en bestuurder en Hoogleraar Strategy & Transformation Management. Innoveren, organisatieverandering, nieuwe businessmodellen en andere competenties zijn vaak tegelijkertijd nodig en vragen om een strategische aanpak gebaseerd op netwerkend werken. Niemand kan het alleen en samenwerking binnen en buiten de organisatie is noodzakelijk om de juiste kennis, kunde en inzichten snel te kunnen inzetten. Prof. dr. Annemieke Roobeek is een pionier in het samenbrengen van strategische uitdagingen en onverwachte combinaties van mensen, bedrijven en organisaties. Ze is onafhankelijk  en zet haar brede kennis en ervaring in voor wie de urgentie voelt om verder te gaan om echt te vernieuwen. Ze is aan Nyenrode Business Universiteit verbonden als hoogleraar Strategie en Transformatiemanagement en zij is Founder/CEO van MeetingMoreMinds sinds 1999. Intercompany networking, het ontsluiten van collectieve intelligentie en het onderbouwen van strategie met data-analyse en research is haar specialiteit. Ze is een inspirerend spreker die richting aan vergezichten geeft en mensen meeneemt in de toekomst die gisteren begonnen is.

Rol in SamenBeter
wetenschapperStrategisch netwerk
Pita van Arkel

Pita van Arkel

Rol in SamenBeter
Bestuuremail: arkel@xtravalue.nl
telefoon: 0651365037
Strategisch netwerk
profielfoto
Tom van Geest
Studio Geest
profielfoto

Tom van Geest

Rol in SamenBeter
Strategic Initiativestelefoon: 0639344510
Ontwerpers
Professionele zorgaanbieder
Arnold Weel

Arnold Weel

Rol in SamenBeter
artdirector

De manifestatie van SamenBeter is 'werk in uitvoering': open, toegankelijk, ongepolijst en voor verbetering vatbaar. Uitgangspunt van de website is het schoolbord. De live events van SamenBeter hebben de sfeer van een open marktplein (met uitglijders richting rondreizend circus).
Ontwerpers
Bewoner
profielfoto
Tom van Geest
Studio Geest
profielfoto

Tom van Geest

Rol in SamenBeter
Strategic Initiativestelefoon: 0639344510
Ontwerpers
Bewoner
profielfoto
Tom van Geest
Studio Geest
profielfoto

Tom van Geest

Rol in SamenBeter
Strategic Initiativestelefoon: 0639344510
Ontwerpers
Ervaringsdekundige
profielfoto
Tom van Geest
Studio Geest
profielfoto

Tom van Geest

Rol in SamenBeter
Strategic Initiativestelefoon: 0639344510
Ontwerpers
Overheid
profielfoto
Tom van Geest
Studio Geest
profielfoto

Tom van Geest

Rol in SamenBeter
Strategic Initiativestelefoon: 0639344510
Ontwerpers
Verzekering
Minke
Reframing Studio

Minke

Rol in SamenBeter
Ontwerper

Organisatie
http://www.reframingstudio.com

Ontwerpers
anders
wendy
ABC Alliantie-Combiwel

wendy

Sociaal grenswerker met nadruk op Sociaal! Ik heb 19 jaar in de zorg gewerkt en werk na al jaren in de sector welzijn.

Rol in SamenBeter
Aanjager- procesbegeleider van De WegWijssalon in Huis van de Buurt de Boeg / Amsterdam Bos en Lommer

Het samenwerken in Amsterdam op het grensvlak van Zorg & Welzijn is mijn passie. Ik stimuleer mogelijkheden en nieuwe kansen in de samenwerking! Mijn talent ligt in het verbinden van organisaties in zorg & welzijn O.a. Aan de Huizen van de Wijk en Buurt en informele netwerken. Samen zijn we sterker en flexibeler! Zo draag ik bij aan het realiseren van een steunsysteem voor de meer kwetsbare doelgroepen in de Amsterdamse wijken. We hebben elkaar hard nodig als organisaties met diverse expertises in het sociaal domein! Mensen met eigen kwaliteiten en kwetsbaarheden wonen langer zelfstandig met eventuele steun op maat.
email: w.vanbeeten@abc-west.nl
telefoon: 0614624276
Ontwerpers
anders
profielfoto
Tom van Geest
Studio Geest
profielfoto

Tom van Geest

Rol in SamenBeter
Strategic Initiativestelefoon: 0639344510
Ontwerpers
anders
profielfoto
Willemijn Bins
Reframing Studio
profielfoto

Willemijn Bins

Rol in SamenBeter
Ontwerper

Organisatie
https://www.reframingstudio.com

Ontwerpers
anders
Arjen Oenema
Reframing Studio

Arjen Oenema

Rol in SamenBeter
OntwerperOntwerpers
anders
Michiel Boerkamp
MB Consultancy en Digital Health

Michiel Boerkamp

Rol in SamenBeter
Sparringpartneremail: michiel.boerkamp@outlook.com
telefoon: 06-10912305
Ontwerpers
anders
Just Ask
Justus Tomlow
Reframing Studio
Just Ask

Justus Tomlow

Rol in SamenBeter
Onderzoeken en Conceptualiseren

Moeilijk vragen, makkelijk maken.


Organisatie
http://reframingstudio.com

Ontwerpers
anders
emilie

emilie

Rol in SamenBeter
OntwerperOntwerpers
anders
Pita van Arkel

Pita van Arkel

Rol in SamenBeter
Bestuuremail: arkel@xtravalue.nl
telefoon: 0651365037
Ontwerpers
wendelatroll
Wendela Troll
wendelatroll

Wendela Troll

Rol in SamenBeter
Communicatie, PR, Media, Social MediaOntwerpers
profielfoto
Tom van Geest
Studio Geest
profielfoto

Tom van Geest

Rol in SamenBeter
Strategic Initiativestelefoon: 0639344510
Bestuur
Professionele zorgaanbieder
Klomp
elz' Achtse Barrier

Klomp

Rol in SamenBeter
bestuur Samen Beter, proeftuin EindhovenBestuur
Professionele zorgaanbieder
Machteld Ploeg

Machteld Ploeg

Rol in SamenBeter
kernteam en bestuurBestuur
Professionele zorgaanbieder
profielfoto
Tom van Geest
Studio Geest
profielfoto

Tom van Geest

Rol in SamenBeter
Strategic Initiativestelefoon: 0639344510
Bestuur
Bewoner
profielfoto
Tom van Geest
Studio Geest
profielfoto

Tom van Geest

Rol in SamenBeter
Strategic Initiativestelefoon: 0639344510
Bestuur
Ervaringsdekundige
PPierik
Mediant

PPierik

Rol in SamenBeter
Bestuur SamenBeter

Vanuit Ervaringsdeskundig perspectief
Bestuur
Ervaringsdekundige
profielfoto
Tom van Geest
Studio Geest
profielfoto

Tom van Geest

Rol in SamenBeter
Strategic Initiativestelefoon: 0639344510
Bestuur
Overheid
profielfoto
Tom van Geest
Studio Geest
profielfoto

Tom van Geest

Rol in SamenBeter
Strategic Initiativestelefoon: 0639344510
Bestuur
Verzekering
profielfoto
Tom van Geest
Studio Geest
profielfoto

Tom van Geest

Rol in SamenBeter
Strategic Initiativestelefoon: 0639344510
Bestuur
anders
profielfoto
Arkel
xtravalue
profielfoto

Arkel

Rol in SamenBeter
??Bestuur
Pita van Arkel

Pita van Arkel

Rol in SamenBeter
Bestuuremail: arkel@xtravalue.nl
telefoon: 0651365037
Bestuur
Havenstraat 1@
Buurtzorg

Havenstraat 1@

Buurtzorg Nieuwland is het afgelopen jaar intensief aan de slag geweest, om de verbinding met overige professionals en wijkbewoners te maken. Wat speelt er in de wijk.

Preventief werken met gezondheidsbevorderende activiteiten is in opkomst. Buurtzorg sluit zich dan ook aan, bij een ieder die bereid is om hier aan mee te werken.

Buurtzorg levert niet alleen verpleging en verzorging aan huis. Buurtzorg heeft vanaf 1 juli 2019 van 14:00 tot 15:00 uur in het kader van preventief werken een inloop spreekuur. In de wijkboerderij. Buurtzorg zit daar ook met hun kantoor.

Wijk bewoners kunnen komen voor informatie, is er behoefte aan voorlichting of wilt u meedenken op het gebied van gezondheidsbevordering. Het hoeft niet persé een zorg gerelateerde vraag te zijn. Aanmelden als vrijwilliger is ook mogelijk. Samen zoeken wij, wie u kan ondersteunen, dat is het doel van het inloop spreekuur.

Rol in SamenBeter
Samenwerken indien nodig, zodat de verbinding met elkaar in stand blijft.

Organisatie
http://amersfoortnieuwland.buurtzorg.net

Professionele zorgaanbieder
profielfoto
Administratie InMovement
Stichting InMovement
profielfoto

Administratie InMovement

Rol in SamenBeter
Deelnemer Fitknipemail: stichting@inmovement.nu
Professionele zorgaanbieder
profielfoto
martinkraak
Arkin
profielfoto

martinkraak

Rol in SamenBeter
deelnemer aan pilot Resourceproject

Samen met hulpvrager de hulpvraag achterhalen en doelen laten opstellen waarbij vanuit de psychiatrie evt zorg kan worden opgestart.


Organisatie
https://www.arkin.nl/

email: martin.kraak@arkin.nl
telefoon: 0655173977
Professionele zorgaanbieder
a.vanderveen@ggnet.nl
GGNet

a.vanderveen@ggnet.nl

Rol in SamenBeter
Programmaleider DITSMI: Netwerkzorg bij EPA

Organisatie
https://ggnet.nl/behandelingen/ditsmi

email: a.vanderveen@ggnet.nl
telefoon: 0655843416
Professionele zorgaanbieder
profielfoto
jaripo
profielfoto

jaripo

Rol in SamenBeter
nietemail: jaripo@home.nl
telefoon: 0138507878
Bewoner
profielfoto
ecp
Achmea
profielfoto

ecp

Rol in SamenBeter
Geen rolemail: ellenpols@hotmail.nl
Bewoner
Martijn de Jong
Geloven in Spangen

Martijn de Jong

Rol in SamenBeter
n.v.t.

Organisatie
https://www.geloveninspangen.nl

email: martijn@geloveninspangen.nl
telefoon: 0611149085
Bewoner
profielfoto
cassandraa91
profielfoto

cassandraa91

Rol in SamenBeter
TesterBewoner
Hans
LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier

Hans

Rol in SamenBeter
wijkbewoner, beheerder Gebiedonline en buurtwebsite van LeefbaarheidsTeam (LTAB)

Organisatie
https://www.ltab.nl

Bewoner
Hans
LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier

Hans

Rol in SamenBeter
wijkbewoner, beheerder Gebiedonline en buurtwebsite van LeefbaarheidsTeam (LTAB)

Organisatie
https://www.ltab.nl

Ervaringsdekundige
profielfoto
Robbert de Waal
profielfoto

Robbert de Waal

Rol in SamenBeter
testerErvaringsdekundige
profielfoto
Gezondeeuro@
GGDregioUtrecht
profielfoto

Gezondeeuro@

Rol in SamenBeter
adviseur

Organisatie
http://www.ggdru.nl

Overheid
profielfoto
Sarieke Wolthers
profielfoto

Sarieke Wolthers

Rol in SamenBeter
FitknipperOverheid
profielfoto
Marcia Bos
Salut
profielfoto

Marcia Bos

Rol in SamenBeter
Neemt, vanuit Salut, deel aan verschillende initiatieven van Samen Beter.

Organisatie
https://www.gezondmetsalut.nl/

email: marcia.bos@vgz.nl
telefoon: 06-42431262
Verzekering
profielfoto
Esmée Christina
Zorg en Zekerheid
profielfoto

Esmée Christina

Rol in SamenBeter
FitKnipVerzekering
profielfoto
Francis
ABC-Alliantie/ Combiwel
profielfoto

Francis

12,5 jaar in de zorg gewerkt en nu bijna 10 jaar in welzijn

Rol in SamenBeter
Weet nog niet wat voor rol ik wil vervullen.

Organisatie
https://www.abc-west.nl

email: f.moelah@abc-west.nl
telefoon: 0623865300
anders
profielfoto
Ron
profielfoto

Ron

Rol in SamenBeter
patiënt in eind fase van behandeling voor een hersentumor

Bieden van ondersteuning bin de studie van het lumc
anders
profielfoto
PHeine
stichting Kanker.nl
profielfoto

PHeine

Rol in SamenBeter
betrokken bij het FitKnip experiment

Kanker.nl is samen met IKNL betrokken bij het aanleveren van tools en de werving van deelnemers voor het FitKnip experiment


Organisatie
https://www.kanker.nl

email: pheine@kanker.nl
anders
profielfoto
Dolinda Koster
campolife
profielfoto

Dolinda Koster

Rol in SamenBeter
toeschouweranders
Platform SámenWerken Leiden

Platform SámenWerken Leiden

We proberen mensen met een langdurige geschiedenis in de Geestelijke Gezondheids Zorg (GGZ) een stapje verder te helpen in hun leven. Daarbij richten we ons met name op arbeidsparticipatie midden in de samenleving voor hen die daar aan toe zijn. Dit doen we op twee manieren:

• ondernemers en mensen uit de doelgroep bij elkaar brengen om samen een stapje verder te komen;

• bewustwording bijvoorbeeld door dialoogbijeenkomsten; een actieweek ‘Knippen om te Verbinden’, lezingen; deelname Geluksroute 071. Bewustwording gaat voor ons om ontmoeting van mens tot mens; om praktijkervaringen onderzoeken vanuit gezamenlijke nieuwsgierigheid; om mens en samenleving centraal stellen.

Rol in SamenBeter
begeleider / initiater

naast en nabij betrokken ondernemers/organisaties/professionals/bewoners/ervaringsdeskundigen kunnen staan met maatschappelijke aandacht arbeidsparticipatie langdurige GGZ centraal


Organisatie
https://www.platformsamenwerken.nl

email: pfsamenwerken@gmail.com
telefoon: 06 - 833 92 544
anders
profielfoto
iekkie
1988
profielfoto

iekkie

Rol in SamenBeter
adviesue

Organisatie
https://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQMkADAwATYwMAItOTI1Ny1lZDQ1LTAwAi0wMA…

email: gweijzen@hotmail.com
telefoon: 0662051111
anders
profielfoto
N. Olthof
Altrecht GGZ
profielfoto

N. Olthof

Rol in SamenBeter
deelnemeremail: n.olthof@casema.nl
telefoon: 0611956398
anders
Martijn de Jong
Geloven in Spangen

Martijn de Jong

Rol in SamenBeter
n.v.t.

Organisatie
https://www.geloveninspangen.nl

email: martijn@geloveninspangen.nl
telefoon: 0611149085
anders
MariaR
NLZVE en Lisserbroek SamenMeer

MariaR

Rol in SamenBeter
Vanuit de NLZVE betrokken bij SamenBeter.

Organisatie
https://nlzve.mett.nl/home/default.aspx

profielfoto
Tessa
Arkin
profielfoto

Tessa

Rol in SamenBeter
beleidsadviseur Arkin (proeftuin Westerpark Amsterdam)

Als beleidsadviseur van Arkin ondersteun ik de proeftuin Westerpark in Amsterdam


Organisatie
http://arkin.nl

Ronald Verberne Verbernecorporation
Medewerker geweest bij LET Levantogroep Maastricht

Ronald Verberne Verbernecorporation

Ervaring met de nieuwe GGZ en crisis kaart consultant.

Rol in SamenBeter
Analist

Kritische blik als input.
profielfoto
m.otten@st.hanze.nl
Hanzehogeschool 9 Healthy Ageing Professional
profielfoto

m.otten@st.hanze.nl

Beroep: fysiotherapie
17 jaar werkzaam geweest als bedrijfsfysiotherapeut
Nu student Healthy Ageing Professional aan de Hanzehogeschool in Groningen en bezig met de Nationale Diabetes Challenge van de B vd Goor foundation. Mijn Innovatie en onderzoek richt zich op hoe de diabetes patient in beweing te krijgen.

Rol in SamenBeter
-

Organisatie
https://www.hanze.nl/nld/onderzoek/speerpunten/healthy-ageing

Gert-Jan Kuipers
Gert-Jan Kuipers
WIJ Eindhoven
Gert-Jan Kuipers

Gert-Jan Kuipers

Rol in SamenBeter
Generalist in het buurtteam Achtse Barrier

Organisatie
https://wijeindhoven.nl/nl

email: gertjankuipers@wijeindhoven.nl
telefoon: 0652405679
profielfoto
rob keukens
profielfoto

rob keukensprofielfoto
Bas Steunenberg
IGJ
profielfoto

Bas Steunenberg

Bijna 20 jaar werkzaam geweest in het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs (onderwerp toegankelijkheid zorg voor ouderen) en nu sinds half jaar werkzaam bij de IGJ

Rol in SamenBeter
Deelnemer

Organisatie
https://www.igj.nl/

email: B.Steunenberg@igj.nl
telefoon: 0641367328
Bart Brandenburg
Bart Brandenburg
Bart Brandenburg

Bart Brandenburgprofielfoto
Eline van Galen
Reframing Studio
profielfoto

Eline van GalenJan Mostert
Herstelacademie regio Delft

Jan Mostert

Na een rijke carrière in de internationale groenten en fruit handel in 2014 tegen een muur aangelopen. Twee opnames binnen de GGZ achter de rug. Sindsdien bezig en hevig geïnteresseerd in herstel en ervaringsdeskundigheid. Ook weer aan het studeren in deze richting. Rond de HBO Ervaringsdeskundigheid in Dordrecht dit jaar af en ga verder aan de Hogeschool van Amsterdam. Neem ondertussen weer deel aan het arbeidsproces als ervaringswerker bij GGZ Delfland in Delft voor 20 uur. Doe daarnaast nog neven activiteiten voor Brijder Onderzoek. Ben van mening dat zorg anders kan worden vormgegeven. Mens - mens in plaats van behandelaar - client.

Rol in SamenBeter
Ontwikkelaar en meedenker

Vanuit de oprichting van de herstelacademie regio Delft groot voorstander van nieuwe initiatieven en ideeën. Aangemeld om input te leveren en van gedachten te wisselen.


Organisatie
http://www.ggz-delfland.nl

profielfoto
sophie
profielfoto

sophie

Rol in SamenBeter
abc repLev Avitan
Mooi Mooier Middelland

Lev Avitan

Rol in SamenBeter
Projectleider Sociale en Gezonde Wijk

Organisatie
http://www.mooimooiermiddelland.nl/

email: levavitan@gmail.com
Egbert Bleyenburg
Egbert Bleyenburg
Overboord webprojecten
Egbert Bleyenburg

Egbert Bleyenburg

https://www.linkedin.com/in/egbertbleyenburg/

Rol in SamenBeter
Ontwikkeling website

Doel van de website is om een een community en kennishub te worden voor de proeftuinleiders. We proberen flexibel te reageren op vragen uit die community. We beginnen niet met een groot alomvattend plan, maar we proberen de site ook langzaamaan, en gedreven door de behoefte uit de community, op te bouwen.


Organisatie
http://www.overboord.nl

Leo van Veen
leo van veen
HGRV Adviseurs Managers
Leo van Veen

leo van veen

Rol in SamenBeter
Secretaris

Ik maak me sterk voor drie onderwerpen: leren en verbinden, kennis delen en opschalen binnen SamenBeter, coördineren en afstemmen met programma's en initiatieven in het ICT werkveld en Mijn Digitale Zorgtegoed


Organisatie
https://www.hgrv.nl

Hans Versteegh / Welzijn 3.0
Hans Versteegh
Hans Versteegh / Welzijn 3.0

Hans VersteeghZin Expert: voor een zinvolle aanpak bij transities.
Rijna1954
Zin Expert: voor een zinvolle aanpak bij transities.

Rijna1954profielfoto
Bart Bongers
Zorg in Ontwikkeling (ZIO)
profielfoto

Bart Bongers

Rol in SamenBeter
nntb

-


Organisatie
http://www.zio.nl

profielfoto
.Johan Sijm
profielfoto

.Johan Sijmprofielfoto
CummingsCummings35
profielfoto

CummingsCummings35Frans Kusse, arts voor integrale geneeskunde, bestuurlid AIM, AVIG en TIG
Frans Kusse
Academy for Integrative Medicine
Frans Kusse, arts voor integrale geneeskunde, bestuurlid AIM, AVIG en TIG

Frans Kusse

Frans Kusse (1952) studeerde andragogie (t/m doctoraal 1, UvA) en geneeskunde (artsexamen 1984, VU). Vanaf 1988 heeft hij een eigen praktijk in Amsterdam als arts voor integrale geneeskunde, waarin hij is gaan samenwerken met andere artsen en therapeuten. Sinds 2013 vormen zij het Artsencentrum Integrale Geneeskunde Amsterdam (www.aiga.nl).

Sinds 1994 is hij hoofdredacteur van het tijdschrift Similia Similibus Curentur (SSC), het wetenschappelijk tijdschrift homeopathische geneeskunde voor artsen in Nederland en Vlaanderen - en sinds 2012 tevens redactiecoördinator van het wetenschappelijke Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde (TIG).

Boeken:

  • Wat voor type bent u? Herken de homeopathische geneesmiddeltypen geschreven (ISBN 9071669 556)  
  • Wat voor type is mijn kind? Herken de homeopathische geneesmiddeltypen bij kinderen (ISBN 10 90-71669-57-2).

Deze boeken zijn inmiddels in tien talen uitgegeven.

Hij heeft blogs geschreven voor Artsennet.nl, de website van de KNMG, en momenteel schrijft hij blogs voor het Vakblad Natuurlijke en Integrale Gezondheidszorg.

Sinds 2007 is hij opleidingscoördinator en bestuurslid van de Homeopathie Stichting, het opleidingsinstituut homeopathische geneeskunde in Nederland voor artsen. Zie www.homeopathiestichting.nl.

Vanaf 2014 is hij coördinerend bestuurslid van de Academy for Integrative Medicine (AIM), het opleidingsinstituut dat opleidingen en nascholingen organiseert voor artsen in  Integrative Medicine. Zie www.aim-edu.nl.

Vanaf 2014 is hij tevens bestuurslid en vice-voorzitter van de Artsen Vereniging Integrale Geneeskunde (AVIG) met de portefeuille PR. Zie www.avig.nl.  

Verder speelt hij een verbindende rol in het IM-veld in Nederland, onder andere als coördinator van het Netwerk Integrative Medicine.

Rol in SamenBeter
Vertegenwoordiger van de Academy for Integrative Medicine en het Netwerk Integrale Zorg en Gezondheid

Vertegenwoordiger van het integrale veld om de verbinding te leggen tussen integrale artsen en therapeuten, inclusief het onderwijs op dit gebied, en de lokale initiatieven om gezondheid te bevorderen die uitgaan van SamenBeter.


Organisatie
http://www.aim-edu.nl

profielfoto
willem nater
NATER Gas & Vloeistofsystemen b.v.
profielfoto

willem nater

Rol in SamenBeter
Adviseur brandveiligheid risicovolle personen.

Een nieuwe methode met een verplaatsbare watermist sprinkler ontzorgd niet-vluchtvaardige en/of personen met een onvermijdelijk groter risico op brand.


Organisatie
http://www.qfog.nl

profielfoto
Redacteur1
profielfoto

Redacteur1

Rol in SamenBeter
tool testerprofielfoto
Ianthe Leeuw
profielfoto

Ianthe Leeuwprofielfoto
TvdH
profielfoto

TvdHprofielfoto
Marco de Witte
profielfoto

Marco de Witteprofielfoto
Ed Maarseveen
Particulier
profielfoto

Ed Maarseveen

Curriculum Vitae

Persoonlijke Gegevens

Naam
Voornaam Ed
Geboortejaar 11-06-1959
Nationaliteit Nederlandse
Adres
Woonplaats Rotterdam
Tel.
E-mail e.maar@tele2.nl
Rijbewijs B-E

Opleiding en cursussen

1992 - 1996: MTS Weg- en Waterbouw
1973 - 1977: LTS electrotechniek

2009: Gww Bestek Administratie
2009: Gww Calculatie + Toepassingen in de praktijk
2009: Gww Bestek 5,0
2008: Basiscursus rechten (LOI)
2005: Nederlandse spelling en grammatica
2003: Klein vaarbewijs I
2003: Marifooncertificaat
2002: RAW-systematiek voor bestekschrijvers
2001: AutoCAD 2000 update
2001: Bestratingen
2001: VOL-VCA
2000: Microstation
2000: Directievoering UAV
1999: Verkeersmaatregelen
1999: Bestekschrijven
1999: Asfaltkennis
1998: MTS deelcertificaat AutoCAD-tekenen (bouwkunde)
1998: MTS deelcertificaat AutoCAD-tekenen (elektrotechniek)
1997: Telematica beheerder (automatisering)
1983: CVV autotechniek

Relevante Werkervaring

Van 1977 t/m 1992 als elektromechanisch (onderhouds)-monteur werkzaam geweest. en van 1992 t/m 2009 ben ik werkzaam geweest in de Weg en Waterbouwsector als werkvoorbereider, tekenaar en opzichter (overwegend bij overheden).

Software kennis:
Windows, MS-Office, SAP, AutoCAD, Igos, Microstation, GIS, Novell.

Talenkennis:
Nederlands, Engels (laag), Pools (laag).

Competenties:
Slagvaardig, klantgericht, empatisch.

Rol in SamenBeter
netwerken en alles wat op het pad komt dat interessant is.

Ik ben een aanpakker en soms ook wat de perfectionistisch.
Jos Morren

Jos Morren

Rol in SamenBeter
Communicatie

Geïnteresseerd in de praktische inzet van communicatie bij de omslag in de zorg. Hoe bereik je draagvlak en participatie in de wijk? 
profielfoto
d_vanpareren
profielfoto

d_vanparerenprofielfoto
elke
profielfoto

elkeEasyROM
EasyROM

EasyROM

Je kan mijn linkedinprofiel lezen, maar in het kort:

43 jaar, 3 eigen kinderen, 1 crisispleegkind (4 wkn oud), crisispleegouder. Getrouwd.

Dax is een doorzetter, leergierig en strijdt voor gerechtigheid, eerlijkheid, oprechtheid, daadkracht en gelijkwaardigheid.

Zal altijd eerlijk een mening geven als daar om gevraagd wordt. Zal altijd voorde zwakkeren opkomen en helpen waar nodig en waar mogelijk.

Ik kan helpen met alle zaken, die met internet en mobiele apps te maken hebben, zowel van een creatief/design uitgangspunt, als een strategische/consultancy hoek, een programmeer-, hardware- en netwerktechnische hoek. Ik ben trouwfotogtraaf geweest, kan video-editten, videografie, dronefotografie/videografie en ben geïntereseerd in alle aspecten, waar iemand mij kan besmetten met hun passie.

Rol in SamenBeter
App ontwikkelaar

Ik ben Chief Technology Officer bij EasyROM, de meest innovatieve oplossing voor het meten van de kwaliteit van een medische behandeling volgens patiënten. Ik heb meer dan 10 jaar ervaring in het ontwikkelen van mobiele apps en meer dan 20 jaar met het bouwen van websites. Ik kan het allergoedkoopst en het snelst een idee omzetten in een app, omdat ik full-stack ontwikkelaar ben. Ik draag innovatie in de zorg een warm hart toe, dus doe ik daar veel voor, zo ook in de proeftuintjes.


Organisatie
https://www.easyromapp.com

profielfoto
lilo crasborn
MCC Omnes, regionale proeftuin Anders Beter
profielfoto

lilo crasborn

Rol in SamenBeter
ambassadeur voor samen beterLaura

Lauraprofielfoto
Wim Lenoir
profielfoto

Wim Lenoir

Rol in SamenBeter
Deelnemer onderzoek LUMC.profielfoto
Ghita
profielfoto

GhitaArjen van der Stoel
arjenvanderstoel
Arjen van der Stoel

arjenvanderstoelprofielfoto
Calafell
Nieuwland
profielfoto

Calafell

Rol in SamenBeter
Webeditor Nieuwlandprofielfoto
Lieke van Dun
Praktijk de Binnenkamer
profielfoto

Lieke van Dun

Mijn naam is Lieke van Dun, geboren op 21 december 1976. Ik woon met mijn man en dochter in Zuid-Limburg, gemeente Margraten. Ik heb gedurende tien jaar gewerkt als psycholoog in de reguliere geestelijke gezondheidszorg en me daarnaast gespecialiseerd in zingeving en energiewerk.

Praktijk De Binnenkamer is een natuurlijk gevolg van mijn eigen zoektocht naar kwaliteit van leven. Het zin geven aan mijn leven en het begrijpen van de samenhang tussen mijn wereldse bestaan en mijn natuurlijke verbinding met een innerlijk bestaan stonden hierin centraal. Het diepgaande karakter van dit transformatieproces en de mate van vervulling dat me dit heeft gebracht wens ik elk mens toe

Praktijk De Binnenkamer is ontstaan vanuit de behoefte om het wezenlijke centraal te stellen en probleemgericht werken om te zetten naar potentieel gericht werken. Hierbij wil ik uitdragen dat het investeren in een gezonde geest net zo vanzelfsprekend is als investeren in een gezond lichaam.

Mijn manier van werken:
authentiek: ik verbind me vanuit mijn hart.
helder: ik zie de kern en ben als een spiegel.
onconventioneel: ik wijk af van gebaande paden omdat ik kijk naar wat nodig is.

Rol in SamenBeter
Existentiële zorg ontwikkelen

Visie: existentiële gezondheidszorg faciliteert eigen wijsheid en beoogt bewustwording en bezieling via inspirerende en laagdrempelige voorlichting over de essentie van welzijn en menszijn, ten behoeve van een innerlijke kwaliteit van leven van het individu en een liefdevolle includerende samenleving


Organisatie
http://praktijkdebinnenkamer.nl

Bertil

Bertilprofielfoto
patti.lammers@hotmail.com
profielfoto

patti.lammers@hotmail.com

Rol in SamenBeter
testerprofielfoto
Marijke
profielfoto

MarijkeDe Oude Bieb
dob@lewenborg
Stichting De Oude Bieb
De Oude Bieb

dob@lewenborg

Als De Oude Bieb faciliteren we voor de bewoners uit de wijk Lewenborg een laagdrempelige ontmoetingsplaats waar ruimte is voor een gratis kopje koffie of thee. Niets moet, maar een luisterend oor is altijd aanwezig. Vrijwilligers en bezoekers kunnen deelnemen aan allerlei activiteiten en trainingen.

Organisatie
https://www.deoudebieblewenborg.nl/

profielfoto
gerco
Zorgwaard, project SLIMLANGERTHUIS
profielfoto

gerco

Rol in SamenBeter
Proeftuin begeleider

Als projectleider ben ik verantwoordelijk voor het realiseren van tastbare resultaten, opgebouwd uit en ontstaan door SAMENWERKING.
Alleen ben je sneller, samen kom je verder!


Organisatie
http://www.zorg-waard.nl

Gorry

GorryKoenDortmans

KoenDortmansNico Kamminga, initiatiefnemer Caredate
nicokamminga
Nico Kamminga, initiatiefnemer Caredate

nicokammingaprofielfoto
KajHendrix
Reframing Studio
profielfoto

KajHendrix

Rol in SamenBeter
Designer

Organisatie
http://www.reframingstudio.com/

profielfoto
Aarkel
xtravalue
profielfoto

Aarkel

Rol in SamenBeter
??moet.jansen

moet.jansenSasseku

SassekuEric Franck

Eric FranckFoto Peter in Brugge
Peter van der Kort
Arkin
Foto Peter in Brugge

Peter van der Kort

Rol in SamenBeter
Deelnemer Proeftuin Westerpark

Als wijkbewoner van Westerpark, secretaris van de stichting i.o. U Niet Alleen en als vertegenwoordiger van de cliëntenraad van Arkin probeer ik een verbindende rol te spelen en vanuit het perspectief van cliënten en wijkbewoners een inbreng te hebben in de netwerkorganisatie die Samen Beter Westerpark wil zijn.


Organisatie
http://www.arkin.nl

profielfoto
Readcteur2
profielfoto

Readcteur2

Rol in SamenBeter
tool testerRikki Overbeek

Rikki Overbeekprofielfoto
Marjolein
profielfoto

Marjoleinprofielfoto
Inabetterworld18
profielfoto

Inabetterworld18Wessel van Beek
OpenGGZ.nl

Wessel van Beek

Psychotherapeut, mede eigenaar GGZ instelling, oprichter GGZ Veenendaal, dr. in de psychologie

Rol in SamenBeter
Oprichter OpenGGZ.nl

Organisatie
http://www.openggz.nl

profielfoto
ahaazel
profielfoto

ahaazel

Rol in SamenBeter
ArkinFred Kofman

Fred KofmanCompassie counts
edo.overman
Compassie counts

edo.overmanprofielfoto
Moonen1
profielfoto

Moonen1Hilde
Hilde Wendt
Hilde

Hilde Wendt

Rol in SamenBeter
xJurjen Mensink

Jurjen Mensinkervaringsdeskundige (proces)begeleider.
russell.cummins
ervaringsdeskundige (proces)begeleider.

russell.cumminsprofielfoto
Franca van Rosmalen
robuust
profielfoto

Franca van Rosmalen

Rol in SamenBeter
fan

Organisatie
https://www.rosrobuust.nl/

profielfoto
djongene
Arkin
profielfoto

djongene

Rol in SamenBeter
Geïnteresseerde

Organisatie
https://www.arkin.nl/

profielfoto
Maggyvandensteen
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
profielfoto

Maggyvandensteen

Rol in SamenBeter
ntbprofielfoto
Marty Dijkstra
profielfoto

Marty DijkstraMireille van Bree

Mireille van Breeprofielfoto
PhyllisV
care+
profielfoto

PhyllisV

Sinds kort ben ik werkzaam als projectleider / teamleider binnen care+. Ik voel mij verantwoordelijk voor het meenemen van medewerkers in het herstel gedachtengoed en een anti stigma beweging creëren in de wijk waardoor bewoners met een psychische kwetsbaarheid op een volwaardige manier kunnen participeren. Vanuit die zoektocht kwam ik ook op deze site terecht en hoop hier aanknopingspunten te kunnen vinden.

Organisatie
http://www.care-plus.nl/

profielfoto
swdaaads
profielfoto

swdaaads

Rol in SamenBeter
gsdfgsdfgbianca.van-beugen

bianca.van-beugen

Uitgebreide ervaring met negatieve en ook wel positieve invloeden in de GGZ en herstel ondanks c.q. dank zij deze invloeden. Daarnaast ervaring met uitwisseling van ervaringen met andere "cliënten"/ ervaringsdeskundigen (ontwikkelen van "collectieve ervaringskennis"), het schrijven van blogs over GGZ gerelateerde onderwerpen, en het "beoordelen van wetenschappelijk onderzoek vanuit cliëntperspectief". 

Enige ervaring met werk in de wereld van gezondheidsgerelateerde wetenschap (stage Bio-Farmaceutische Wetenschappen) en beleid (toxicologie, stage bij RIVM).

Situatie op dit moment = op zoek naar meer mogelijkheden om bij te dragen en me hierin verder te ontwikkelen.

 

Rol in SamenBeter
Ervaringsdeskundige

Op dit moment loslopend ervaringsdeskundige met enige kleine vrijwilligersactiviteiten, waaronder de "Nieuwe GGZ Blog" (waarin in ieder geval maandelijks interviews met Philippe Delespaul geplaatst worden, maar daarnaast is het is de bedoeling om regelmatig meer mensen die in enig opzicht bij De Nieuwe GGZ betrokken zijn, aan het woord te laten.) Daarnaast ook actief voor Stichting Door en Voor, die op dit moment overigens nog geen banden heeft met Samen Beter.

Ik zou willen proberen om de bottom-up verbinding en mogelijkheden binnen Samen Beter te versterken. 


Organisatie
https://denieuweggzblog.wordpress.com

Wico Mulder

Wico MulderLeef Kwadraat, coaching, therapie & training met body en mind
Leef Kwadraat
Leef Kwadraat & Werk Kwadraat
Leef Kwadraat, coaching, therapie & training met body en mind

Leef Kwadraat

Ik wil weg van de standaard en onpersoonlijke zorg. De mens verdient meer dan dat! Ik kijk met aandacht naar de cliënt en ik probeer hem/haar helemaal te zien. Ik luister én kijk naar wat men vertelt. Ik kijk én luister hoe men dat vertelt. Ik kijk én luister naar het lichaam én de geest. Men praat namelijk met gesproken taal, maar ook met lichaamstaal. Er ligt een schat aan informatie verborgen in ons lichaam, grotendeels onbewuste processen. Ik ga ervan uit dat alles informatie is: de woorden, de toon, de mimiek, de houding, de beweging. En daar maak ik gebruik van in de behandeling om men zo goed mogelijk verder te helpen.
-leef in het kwadraat >> gelukkig in het kwadraat
-body & mind
-minder praten & meer ervaren
-10% bewuste & 90% onderbewuste
-geen protocollen, maar maatwerk
-zo kort mogelijk, zo lang als nodig

Rol in SamenBeter
Nog niet gedefinieerd

Organisatie
https://www.leefkwadraat.nl

profielfoto
Hugo-W
profielfoto

Hugo-W

Rol in SamenBeter
deelnemerTheo Schoutsen
Theo Schoutsen
Theo Schoutsen

Theo SchoutsenFrancine

Francinejoop kools

joop koolsPeter Rook
Uniekkk en vanuit Stichting Samen maken we Nieuwland

Peter Rook

Rol in SamenBeter
Webber in Amersfoort

Een duurzame samenleving is niet duurder; je moet alleen slimmer nadenken; het biedt enorme kansen; het kan nu!

Mijn passie is om te werken aan een betere wereld en wordt daarbij geïnspireerd door mensen als Nelson Mandela: 'It always seems impossible until it's done.'​

Graag wil ik impact hebben op de plek waar ik ben. Vanuit mijn intrinsieke motivatie en betrokkenheid bij de maatschappij ben ik naast mijn werk als vrijwilliger actief bezig met een innovatieve en integrale aanpak binnen het Sociaal Domein, WMO, Jeugd, Participatie door het verbinden van burgers/bewoners, gemeente, welzijnsorganisaties en formele en informele zorg.


Organisatie
https://wijzijnnieuwland.nl/organization/3765/uniekkk

Bert Vendrik Psycholoog en Publicist
bertvendrik
Bert Vendrik GZ Psycholoog
Bert Vendrik Psycholoog en Publicist

bertvendrik

Zie www.bertvendrik.nl

Rol in SamenBeter
Publicist en enthousiast zoeker naar nieuwe hulpvormen

Ik werk als psycholoog met kinderen in een wijk in Beuningen, ben op zoek naar andere hulpvormen en een andere rol die meer past bij een andere GGZ. Ik meen die gedeeltelijk gevonden te hebben. Zie www.bertvendrik.nl


Organisatie
http://bertvendrik.nl/

profielfoto
Tweeling76
De Regenboog Groep
profielfoto

Tweeling76

Rol in SamenBeter
Lid werkgroep

Organisatie
https://www.deregenboog.org/

aleksandra.pakula
Mind&Health

aleksandra.pakula