Grondwet... SamenBeter is:

door Egbert Bleyenburg
12/10/2017

Publiek: De gemeenschap van deelnemers zal al doende leren en daartoe de samenwerking en collectieve actie bevorderen. Dat geldt zowel voor particulieren als voor institutionele leden. 

Integraal: Velen in de SamenBeter Community zijn gestart vanuit een “silo” (GGZ, Somatiek, Gemeente, Wonen, Werken, Voeding, Sport …). Maar met elkaar ontwerpen en faciliteren we een gezonde samenleving. Onze integrale visie stelt deze gezonde maatschappij en de eindgebruikers centraal, niet de organisaties en instituties die participeren.

Gedecentraliseerd: Gecentraliseerde systemen vervallen op de lange duur in geperverteerde adminstratieve protocollen van controle en verantwoording. SamenBeter streeft naar decentrale systemen. De 'eenheid' van dit gedecentraliseerde systeem ben jij en je netwerk.

Transparant: Niemand bezit 'het systeem'. De manier waarop het werkt is transparant voor iedereen die er deel van uit maakt.

Aanpasbaar: Gebruikers worden uitgenodigd om het systeem te verrijken door modules, extensies, plug-ins, apps en andere toevoegingen bij te dragen. De voorwaarden waaronder anderen hun producten kunnen gebruiken (wat in principe altijd kan) zijn ontleend aan Creative Commons licenties. Doel is het vergroten van de geaggregeerde functionaliteit van het systeem.

Redundant: Gebruikers worden uitgenodigd om alternatieven te ontwikkelen en daardoor keuzemogelijkheden te bieden. Monopolies bestaan niet in het nieuwe systeem.

Ongemodereerd: Een veilige en hygiënische omgeving is in het belang van een gezond systeem. De ambitie is om de gemeenschap te laten optreden tegen misbruik en vandalisme. Moderatoren komen pas in actie als dat nodig is gebleken.

Evolutionair: Het systeem heeft alle eigenschappen van een levend organisme en kan zich aanpassen aan contextuele veranderingen en ontwikkelingen. Het begint als een relatief eenvoudig systeem om snel te starten: het systeem wil er zijn! Geleidelijk zal het systeem slimmer en effectiever worden, de gebruikersactiviteit zal toenemen en de grenzen tussen diverse zorgsystemen zullen vervagen.

Cognitief: Het systeem zal snel bijleren: in eerste instantie biedt het hulpmiddelen om gebruikers te ondersteunen bij het zoeken, beoordelen en selecteren van behandelingen, maar het zal niet lang duren of de betrouwbaarheid van diagnoses zullen toenemen. Het scherpe onderscheid tussen professioneel en niet-professioneel vervaagt nu al en dat zal steeds sterker het geval zijn. Hiermee verhoogt de autonomie van het individu. Dit betekent niet de rol van de professional zal verdwijnen, maar deze zal aangevuld worden met nieuwe manieren van diagnose en behandeling door nieuwe spelers.