Fitknip | privacy

Deel 1: De nieuwsbrief

Dit deel gaat over de nieuwsbrief van FitKnip. Over de privacy van de FitKnip zelf, staat in deel 2 meer.

Welke gegevens verzamelen we?

Als je je inschrijft voor de FitKnip nieuwsbrief, verzamelen we de volgende gegevens van jou:

 • je e-mail adres
 • de 4 cijfers van je postcode
 • de inschrijfcode die je hebt gehad bij de werving voor de FitKnip

Optioneel kan je ook opgeven:

 • je voornaam en je achternaam

Als je een nieuwsbrief van FitKnip ontvangt, dan registreren we ook de volgende gegevens:

 • of de nieuwsbrief door je geopend is
 • op welke links in de nieuwsbrief je klikt

 

Wat doen we met de gegevens?

De gegevens worden gebruikt om:

 • je de nieuwsbrief te bezorgen
 • vast te stellen via welke partner van FitKnip je je hebt opgegeven
 • statistieken te maken over de herkomst en interesses van de mensen die geïnteresseerd zijn in de FitKnip
 • te voorkomen dat mensen buiten de partners om deelnemen aan fitknip 
 • als je je naam hebt opgegeven, gebruiken we die om een persoonlijke aanhef te maken in de nieuwsbrief

 

Aan wie worden de gegevens doorgegeven?

Je e-mail adres wordt eenmalig doorgegeven aan het LUMC zodat zij je kunnen uitnodigen voor het begin van het experiment. Het LUMC gebruikt het e-mail adres alleen voor het uitnodigen voor dit onderzoek.

Buiten de doorgave aan het LUMC worden er geen op personen herleidbare gegevens aan anderen doorgegeven en FitKnip zal geen mail namens anderen versturen.

 

Hoe lang bewaren we de gegevens?

Je gegevens worden gewist:

 • als het FitKnip experiment beëindigd wordt, uiterlijk op 1 januari 2025
 • of als je je voor die tijd uitschrijft van de nieuwsbrief

 

Wie zitten er achter de FitKnip nieuwsbrief?

De verantwoordelijke voor FitKnip en het verwerken van persoonsgegevens door FitKnip is:

Stichting Beter met Elkaar

KvK 68854749

Lambertus Hortensiuslaan 34

1412GW Naarden

De mailinglijst wordt in opdracht van FitKnip uitgevoerd door:

Laposta BV

Martinetsingel 7

7201 DS Zutphen

 

De email adressen worden eenmalig doorgegeven aan het LUMC:

National eHealth Living Lab (NeLL)

Leiden University Medical Center

Dept. Public Health and Primary Care, Room V6-22

Postal zone V0-P, PO Box 9600

2300 RC Leiden

 

Wat zijn de ‘verwerkingsgronden’ van de mailinglijst?

 • De door jou opgegeven gegevens worden verwerkt omdat jij met FitKnip overeen bent gekomen dat FitKnip jou de nieuwsbrief stuurt. (artikel 6.1b van de AVG)
 • FitKnip registreert het gebruik van de nieuwsbrief omdat FitKnip er belang bij heeft om de kwaliteit van de nieuwsbrief te verbeteren. (artikel 6.1f van de AVG)

 

Bij wie kan ik terecht als ik nog vragen of verzoeken heb?

Voor meer informatie over het verwerken van de gegevens, verzoeken om inzage in de gegevens, verzoeken om correctie en verzoeken om het verwijderen van de gegevens, kunt u terecht bij:

Winfried Tilanus, functionaris gegevensbescherming, privacy@samenbeter.org

 

Deel 2: De FitKnip zelf

Als de FitKnip van start gaat, vragen we je of je wil deelnemen en vertellen we je precies wat er met je gegevens gebeurt. Door je nu in te schrijven voor de nieuwsbrief heb je verder nog nergens toestemming voor gegeven. Op dit moment wordt er nog hard gewerkt aan het opzetten van de FitKnip. Daardoor is nu nog niet te zeggen welke gegevens er exact verwerkt gaan worden. 

 

FitKnip is een onderzoeksproject waar meerdere partijen bij betrokken zijn:

 • Stichting Beter met Elkaar, die de regie heeft over de FitKnip. Stichting Beter met Elkaar is ook verantwoordelijk voor het systeem dat regelt dat je een budget hebt voor verschillende e-health toepassingen.
 • De leveranciers van de e-health toepassingen die in de FitKnip zijn opgenomen.
 • Het Leids Universitair Medisch Centrum dat het onderzoek naar het gebruik en het effect van de FitKnip uitvoert.

Elk van deze partijen zal persoonsgegevens over jou verzamelen, elk van deze partijen is zelf verantwoordelijk daarvoor en elk van deze partijen doet dat onder de eigen voorwaarden. Ondanks dat elke partij eigen verantwoordelijkheid heeft, hanteert FitKnip wel een aantal uitgangspunten:

 • Niet meer gegevens verzamelen dan nodig is voor de taak van die organisatie.
 • Niet meer gegevens doorgeven aan andere partijen binnen de FitKnip doorgeven dan strikt noodzakelijk is voor de samenwerking.
 • De gegevens zo verwerken dat ze niet meer terug te voeren zijn op personen of dat ze op zijn minst geanonimiseerd zijn.

De privacy statements van alle deelnemende partijen worden beschikbaar bij het van start gaan van het experiment.

 

Meld je aan voor FitKnip