Aanmelden voor het fitknip-experiment

De aanmelding voor het Fitknip-experiment is vanaf 15 juli 2020 gesloten.