Aanmelden voor het fitknip-experiment

De aanmelding voor het Fitknip-experiment is vanaf 18 mei 2020 gesloten.