1: ontdekken | in 100 dagen

De grenzen aangeven van jouw proeftuin, onderzoeken welke voorzieningen al een plek hebben en hoe deze zich verhouden tot jouw proeftuin, en je team samenbrengen. Daarnaast: doelen stellen voor de toekomst. Ontdek hieronder hoe de toolbox jou kan ondersteunen tijdens de eerste 100 dagen!